I Maj 2012 har Grundejerforeningen indgået aftale med Skanderborg Kommune og KM Maskiner vedr. levering af vedligeholdelsesydelser til Grundejerforeningen. Foreningen hjemkøber i 2012 samlet set 5 ydelser, hvor serviceniveauet er fastsat som følger: Ydelse 1: Snerydning og glatførebekæmpelse Skanderborg kommune …

Serviceniveau Read more »