Vedtægter for Ejerlav og Grundejerforening

Nedenstående er en samling af vedtægter for Ejerlav og Grundejerforening.

Foreningen er opdelt således at beboerne er medlem af Ejerlav, og Ejerlavene er så igen medlem af Grundejerforeningen. Opgavefordeling mellem foreningerne, beskrives i vedtægterne som følger:

Ejerlavene

Ejerlavets formål er at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser, som ejere af grunde i delområde I-J i henhold til lokalplan 112 og 128 gældende for matriklerne:  1 CZ, 1 CÆ, 1 CØ, 1 DA, 1 DB, 1 DC, 1 DD, 1 DE, 1 DF, 1 DG, 1 DH, 1 Di, 1 DK, 1 DL, 1 DM, 1 DN, 1 DO, 1 DP, 1 DQ, alle Siim By, Dover med senere udstykninger.

Herudover er det ejerlavets formål at forestå drift og vedligeholdelse og fornyelse af private veje, fællesarealer og fællesanlæg, der er eller måtte blive etableret i området. Arealerne fremgår af rids vedhæftet vedtægterne.

Det er endvidere ejerlavets pligt at være medlem af den overordnede grundejerforening, Grundejerforeningen Kildebjerg Ry Beboelse Vest, som er etableret for delområderne H, I, J, K, L, M, O1 og O2+O3, jf. lokalplan 112 og 128.

Grundejerforeningen

Grundejerforeningen er en fælles grundejerforening for de mindre ejerlav henholdsvis ejerforeninger i delområderne H, I, J, K, L, M, O1 og O2+3 i Kildebjerg Ry i henhold til lokalplan 112, 128, og lokalplanforslag 1023.

Grundejerforeningen har som formål at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser i Grundejerforeningens område, jf. kort vedlagt som bilag 1.
Herudover er det Grundejerforeningens formål at forestå drift, vedligeholdelse og fornyelse af grønne områder/fællesarealer, stier og fællesanlæg i Grundejerforeningens område.

Grønne områder/fællesarealer, stier og fælles anlæg fremgår af bilag 1. Kildebjerg Ry A/S henholdsvis Proark ApS tilskøder fortløbende og vederlagsfrit til Grundejerforeningen de grønne områder/fællesarealer, stier og fælles anlæg, når disse er færdiganlagt. Grundejerforeningen skal senest per overtagelsen have mulighed for – vedrørende det anlagte/overtagne – at gøre fejl og mangler gældende overfor de relevante entreprenører.

Grundejerforening

Link til vedtægter

Ejerlav H

Vedtægter mangler

Ejerlav I-J

Link til vedtægter

Ejerlav K

Link til vedtægter

Ejerlav L

Link til vedtægter

Ejerlav M

Vedtægter mangler