3 mio. kr. til Pulsparken i Kildebjerg Ry

Lokale og anlægsfonden har bevilliget 3.000.000 kr til anlæggelse af Pulsparken på Kildebjerg ved Ry. Læs den spændende pressemeddelelse ved at klikke “læs mere”. {pgslideshow id=7|width=300|height=200|delay=3000|image=M}

 

Pressemeddelelse fra Lokale- og Anlægsfonden

Tirsdag den 21. juni 2011

 

3 mio. kr. til Pulsparken i Kildebjerg Ry

 

I fremtidens udvikling af nye bydele og boligområder vil rum til idræt og bevægelse være en naturlig ting at planlægge fra starten. Det er dog stadig en sjældenhed, men i Kildebjerg Ry i Skanderborg Kommune anlægges Pulsparken som noget af det første i området.

Kildebjerg Ry er et byudviklingsområde på ca. 160 ha. I løbet af de næste 10 til 20 år vil området blive til en ny bydel i Ry komplet med erhverv, boliger – og faciliteter til idræt, bevægelse og aktivt friluftsliv som en del af det udendørs bymiljø.

Fra starten har mulighederne for at dyrke fysisk aktivitet flere steder i området været en del af Kildebjerg Rys udviklingsstrategi møntet på at give området en særlig kvalitet og stærk profil som nyt boligområde. Lokale- og Anlægsfonden har i en periode rådgivet planlæggerne af Kildebjerg Ry om etableringen af udendørs rammer i bymiljøet til idræt og bevægelse og har efterfølgende valgt at støtte projektet økonomisk.

Pulsparken bliver et stort sammenhængende stisystem med fokus på idræt og bevægelse. Der er tale om design af stier i et netværk, der binder Kildebjerg Ry sammen med det eksisterende Ry og de omkringliggende skov- og naturområder. På stisystemet bliver der anlagt en fire km lang rute til rulleskøjteløbere og løbere. På to mindre strækninger bliver der etableret diodelys med “harefunktion”, så løbere kan forsøge at holde trit med lyset, der bevæger sig mellem dioderne, eller forsøge at overhale lysets “hastighed”. Der bliver også anlagt stier til ridning og vandreture.

 

Tre zoner til puls, leg og sanser

I tilknytning til stierne bliver der fire steder opført udendørs træningsredskaber samt tre aktivitetszoner kaldet pulszonen, legezonen og sansezonen.

Pulszonen får en asfaltbelagt udfordringsbane til BMX- og mountainbikecyklister og udstyres også med en række pukler, indadgående hældninger og løbebaner i farvet belægning, som alt sammen gør løbe- eller cykelturen sjovere og mere afvekslende. I pulszonen etableres der desuden mulighed for cykelreparation, lockers til overtøj og siddepladser.

I legezonen nær idrætshallen opføres forskellige træelementer, som kan bruges til at klatre, balancere eller gynge på. Det bliver også muligt at dyrke “outdoor fitness” i legezonen.

Den sidste zone kaldet sansezonen indrettes som et sted, hvor pulsen og roen kan sænke sig. På en ø i en nyanlagt sø etableres et område til udendørs yoga, pilates og meditation. Om vinteren kan vandet omkring øen bruges som skøjtebane.

Det er CEBRA Arkitekter, der har tegnet aktivitetszonerne. Dette er sket på baggrund af et idékatalog, som blev skabt af foreninger og borgere i Ry gennem en bevidst borgerinddragelsesproces gennem hele 2010. Stisystemet er designet af golfbanearkitekt Line Mortensen og landskabsarkitekt Bendt Nielsen. Kildebjerg Ry-området ejes af Skanderborg Kommune (50 procent) og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (50 procent). Ligesom det er meget usædvanligt at huske områder til idræt og bevægelse, når nye bydele planlægges, så er der også fundet usædvanlige løsningsmodeller til driften af de tre aktivitetszoner i Pulsparken. Det er nemlig tre lokale virksomheder, der tager sig af det. Henholdsvis Rival, Pressalit og AKVA Waterbeds vil tage sig af almindelig ren- og vedligeholdelse af hver sin aktivitetszone.

I alt koster projektet 16,8 mio. kr. at opføre. Lokale- og Anlægsfonden støtter med 3 mio. kr. Kildebjerg Ry A/S betaler selv 12 mio. kr. til projektet.

Jørgen Gaarde, borgmester i Skanderborg Kommune, siger om projektet:

“Det er et meget spændende og visionært projekt, som vil få stor betydning for Kildebjerg Ry-området, ja for hele stationsbyen Ry. Hele det integrerede og oplyste stisystem gør det let og sikkert for folk at bevæge sig rundt, hvad enten man går, løber eller cykler, ja sågar rulleskøjteløbere er der tænkt på. Og med de tre aktivitetszoner integreret i stisystemet vil det blive meget spændende og afvekslende at motionere. At projektet så passer som fod i hose til Skanderborg Kommunes sundhedspolitik, tager vi kun som et ekstra plus. Skanderborg Kommune er meget glad for, at Lokale- og Anlægsfonden har valgt at støtte projektet og håber, det kan blive et projekt, som vil inspirere andre kommuner.”

Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger om projektet:

“Der er i udviklingen af dette projekt tænkt mange nye tanker. Det er et af de første eksempler på, at udendørs rum til idræt og bevægelse er et vigtigt element helt fra starten af udvikling og planlægning af en ny bydel. Dermed sikres der rum til idræt og bevægelse, og det undgås, at planlæggerne på et senere tidspunkt alligevel skal forsøge at finde plads til aktiviteter, da det er et vigtigt element i fremtidens boligområder. Samtidig er der fundet nye løsninger på, hvordan lokale virksomheder og et lokalområde kan gå sammen i partnerskaber og skabe noget i fællesskab på idræts- og bevægelsesområdet.”

 

Yderligere oplysninger

Torben Frølich, direktør, Lokale- og Anlægsfonden, 3283 0330 / 2129 6856

Jens Mastrup, direktør, Kildebjerg Ry A/S, 3066 5172