Kildebjergs Sociale komite

Som skrevet i nyhedsbrevet udsendt den 4. januar, så havde bestyrelsen opfordret til nedsættelse af en “social komite”. Lisa Børglum tog resolut opgaven til sig og indkaldte til møde den 20. januar 2014. På mødet var der et helt fantastisk fremmøde, for Jane Gadeberg, Rikke Jespersen, Lene Birk Nielsen, Marianne Rohde, Helle Vidriksen og Jon Risvig deltog sammen med Lisa Børglum.

På mødet blev det besluttet at:

 • Der skal minimum laves to årlige arrangementer, Fastelavn og Sankthans.
 • HELE grundejerforeningen skal inviteres til arrangementer, som den støtter.
 • Begge arrangementer bliver for hele grundejerforeningen, ca. 130 hustande.
 • Det bliver op til det sociale udvalg, hvordan det skal løbe af stablen.
 • Der købes ikke slikposer til fastelavn eller Halloween på grundejerforeningens regning.
 • I det Sociale udvalg skal der sidde en fra hvert ejerlav. Dette træder i kraft fra januar 2015.
 • I år bliver det således
  • Jon og Jeanette står for afvikling af fastelavn 2014
  • Jane og Lene står for Sankthans 2014
  • Der tilstræbes at der bliver skrevet ned, hvad der bruges af penge, hvor mange der ca. deltog osv. osv., så det fremover bliver nemt at gå til.
 • De forskellige udvalg sørge selv for at skaffe andre frivillige som vil hjælpe. Der har været god respons på at folk gerne vil hjælpe til, hvis bare der en tovholder.

HUSK at tilmelde dig nyhedsbrevet, se nedenfor. Det er den eneste måde vi kan få budskabet ud til alle og så er du altid opdateret om, hvad der sker på Kildebjerg :o)

 

På vegne af den sociale komite

Lisa, Kildebjerg Skovvej 53

 

Tilmelding til nyhedsbrev: Opret dig som bruger ved at klikke på dette link, når du er oprettet og logger på for første gang, kan du tilmelde dig vores postlister. På Facebook finder du os på dette link – “like” os gerne!