Kategori: Ejerlav I-J

Ejerlav I-J omfatter den første boligudstykning i området, bestående af 28 lejligheder samt 18 pracelhuse (64 fordelingsenheder). Ejerlav I-J er ansvarlig for arealer og veje indenfor ejet område som skitseret af dette kortbilag. Foreningen tilstræber at levere ydelser som beskrevet her.

Referat fra generalforsamling i “Ejerlavet for delområde I-J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”

Generalforsamling i “Ejerlavet for delområde I-J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”

Der indkaldes til Generalforsamling i “Ejerlavet for delområde I-J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”. Mandag den 24. juni klokken 19:00 i fællesområdet på vejen mellem nummer 10 og 16. Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Referat fra Generalforsamlingen for “Ejerlavet for delområde I-J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”

Generalforsamlingen afholdtes ved bord-bænkesættet på plænen foran Rugaards Skovvej 10, 8680 Ry søndag den 21. oktober 2018 kl. 15.00 Regnskab 2017-2018 Budget 2018 Referat 2018 Vedtægter for Ejerlav I-J

Leveregler for Ejerlav I-J

Levereglerne for beboere i Ejerlav I-J er defineret for at sikre at alle har nogle basale “rammer” at forholde sig til. Sekundært at sikre at beboerne ved deres anvendelse af fælles faciliteter, ikke pådrager ejerlavet udgifter til vedligeholdelse og reetablering

Top