Kære alle,der indkaldes til Generalforsamling i “Ejerlavet for delområde I-J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”. Mandag den 17. april 2023 klokken 20:00 via Facetime (se link i indkaldelse) Ad 3Årsrapport vedlagt denne mail. Revideret version fremlægges på mødet til godkendelse …

Indkaldes til Generalforsamling i “Ejerlavet for delområde I-J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”. Read more »