Grundejerforeningen Kildebjerg Ry Beboelse Vest (bestyrelse@kildebjerg.net) c/o Christian IngemannRugaarden DK-8680 Ry CVR: 33288409 Ejendomsmæglere bedes kontakte Ejerlav! Ejerlavet for delomr. H+O1 i Kildebjerg Ry Beb. V. Ejerlavet er etableret, og skal have to medlemmer. Østjysk Bolig og Nida Byg c/o …

Kontakt Read more »