Stier og grønne områder

Nu er alle stier fra Rugaard Skovvej og Kildebjerg Skovvej til statsskoven etableret, ligesom de grønne arealer langs stierne og mellem grundene og skoven er etableret. Det er blevet et flot og indbydende område at færdes i. Det synes vi også, det skal blive ved med at være, hvorfor vi alle i fællesskab skal passe på, at området ikke bliver ødelagt!

Der har været tilfælde, hvor lastbiler, betonkanon mv. har anvendt stier til tilkørsel – hvilket har medført skader på stierne. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvorfor vi skal indskærpe overfor alle grundejere i området, at det IKKE er tilladt at anvende stier og grønne arealer til kørsel med biler, traktorer mv. Såfremt der i en ekstraordinær situation må være et ønske om at kunne få adgang via stier eller grønne områder, skal der forud for anvendelsen søges om tilladelse hertil. Såfremt der gives tilladelse, må det forventes, at der skal lægges jernplader eller lign. på ejernes bekostning for at undgå skader.