Kategori: Færdsel på fælles arealer

Stier og grønne områder

Nu er alle stier fra Rugaard Skovvej og Kildebjerg Skovvej til statsskoven etableret, ligesom de grønne arealer langs stierne og mellem grundene og skoven er etableret. Det er blevet et flot og indbydende område at færdes i. Det synes vi

Top