Generalforsamling i “Ejerlavet for delområde K i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”

Der er den 24. april 2019 afholdt generalforsamling i Ejerlav K.