Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for Grundejerforeningen Kildebjerg Ry Beboelse Vest samt for grundejerforeningens tilknyttede ejerlav.

Grundejerforeningen Kildebjerg Ry Beboelse Vest omfatter følgende områder:

grundejerkort_lille

Hvert område styres af et “Ejerlav” hvis primære formål er at tage sig af vejvedligehold. Ejerlavene er medlemmer af Grundejerforeningen.

Hjemmesiden er foreningens primære kommunikationsredskab og benyttes tillige af Ejerlav I-J, K og L. Jævnfør vedtægterne i Grundejerforeningen og Ejerlavene er det tilladt at indkalde til generalforsamling per mail. Som beboer i Kildebjerg Ry Beboelse Vest skal du derfor lavet et login til denne side og derefter sikre at din e-mail er opdateret. Med dit login vil du kunne finde kontaktinformation på dine naboer.

Det vil alene være stemmeberettigede i Grundejerforeningen og Ejerlavene der kan oprette en konto på siden. Bestyrelsen af Grundejerforening og Ejerlav forbeholder sig ret til ikke at give adgang.

Etiket: ,

Kontakt

Grundejerforeningen Kildebjerg Ry Beboelse Vest

c/o ?
bestyrelse@kildebjerg.net
??????
DK-8680 Ry

CVR: 33288409

Ejendomsmæglere bedes kontakte Ejerlav!

Ejerlavet for delomr. H+O1 i Kildebjerg Ry Beb. V.

Ejerlavet er ikke etableret, men skal have to medlemmer. Østjysk Bolig og Nida Byg

c/o ??????
???????????
DK-8680 Ry

CVR-nr. ??????

Ejerlavet for delomr. I-J i Kildebjerg Ry Beb. V

c/o Brian Krogh Jensen
Rugaards Skovvej 16
DK-8680 Ry

CVR-nr. 33537700

Ejerlavet delområde K i Kildebjerg Ry Beboelse Vest

c/o Luis Call Bendt 
Kildebjerg Skovvej 11
DK-8680 Ry

CVR-nr. 33558228

Ejerlavet for delomr. L i Kildebjerg Ry Beboelse V

c/o ??????
???????????
DK-8680 Ry

CVR-nr. 33547013

Ejerlavet for delomr. M1 i Kildebjerg Ry Beboelse V

c/o Anders Bertram
Kildebjerg Skovvej 82
DK-8680 Ry

CVR-nr. 33547013

 

Referat fra generalforsamling i “Grundejerforeningen Kildebjerg Ry Beboelse Vest”

Referat fra generalforsamling i “Ejerlavet for delområde I-J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”

Generalforsamling i “Ejerlavet for delområde K i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”

Der er den 24. april 2019 afholdt generalforsamling i Ejerlav K.

Generalforsamling i “Ejerlavet for delområde I-J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”

Der indkaldes til Generalforsamling i “Ejerlavet for delområde I-J
i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”.

Mandag den 24. juni klokken 19:00 i fællesområdet på vejen mellem nummer 10 og 16.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 4. Fastlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemsbidragets størrelse for det kommende regnskabsår
 5. Godkendelse af fastlagt budget
 6. Præsentation af medlemmer til bestyrelse
 7. Præsentation af suppleanter
 8. Valg af bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  1. Etablering af Fælles græsslåningsordning i buerne
 11. Eventuelt

Ad 3
Årsrapport vedlagt denne mail. Revideret version fremlægges på mødet til godkendelse

Ad 4
Bestyrelsen foreslår en øgning af medlemsbidragets størrelse idet vi er blevet opmærksomme på at vores hensættelser til vejvedligehold er utilstrækkelige.
Såfremt modtaget forslag, se punkt 11.1, vedr. etablering af fælles græsslåningsordning godkendes, vil dette betyde en yderligre stigning i medlemsbidraget

Ad 6
Bestyrelsen modtager genvalg

Ad 10.1
Med baggrund i at flere beboere har anskaffet sig robotplæneklippere og derfor gerne vil være fri for at skulle klippe i fællesarealer, har bestyrelsen modtaget et forslag om etablering af en fælles græsklipningsordning gældende for græsarealerne indenfor I-J’s område (buerne). Ordningen indgås kollektivt for foreningen, og vil koste +200 kr per fordelingsenhed (400 kr per parcelhus) per år. Forslaget godkendes eller afvises ved afstemning på generalforsamlingen.

Vel mødt!

Pva. Bestyrelsen, Brian Krogh Jensen

Ejerlav M1 Generalforsamling 11. april 2019

Ejerlav M1 har den 11. april 2019 holdt Generalforsamling. Anders Bertram, Kildebjerg Skovvej 82, er valgt som formand.

Det forventes at Martin Castrup Jørgensen, Kildebjerg Skovvej 72, vil overtage i den næstkommende formandsperiode. 

Top