Dagsorden 1.      Valg af dirigent 2.      Valg af referent 3.      Formandens beretning 4.      Regnskab 2022 5.      Budget 2023   6.      Valg af kasserer 7.      ”Valg” af formand 8.      Evt.  Referat: Ad 1Susanne Ad 2Kathrine Ad 3I 2022 blev der installeret bænke og brøndrensning på vores vej. Legepladsgennemsynet er …

Generalforsamling Kildebjerg Ry, Beboelse Vest, Ejerlav M2 Read more »