Referat fra Generalforsamlingen for “Ejerlavet for delområde I-J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”

Generalforsamlingen afholdtes ved bord-bænkesættet på plænen foran Rugaards Skovvej 10, 8680 Ry søndag den 21. oktober 2018 kl. 15.00

Regnskab 2017-2018

Budget 2018

Referat 2018

Vedtægter for Ejerlav I-J