Leveregler for Ejerlav I-J

Levereglerne for beboere i Ejerlav I-J er defineret for at sikre at alle har nogle basale “rammer” at forholde sig til. Sekundært at sikre at beboerne ved deres anvendelse af fælles faciliteter, ikke pådrager ejerlavet udgifter til vedligeholdelse og reetablering på længere sigt. Samtidig skal reglerne sikre, at lokalplanens hensigt omkring pladsdannelser tilsikres den åbenhed, som er hensigten, samt at siderabatterne kan bruges til:

  • Gangareal
  • Fælles rekreative formål.

De grønne arealer indenfor Ejerlavets område

Der tillades ikke etablering af blivende blivende beplantning, ej heller placering af privat inventar på de fælles arealer. Dog kan det v. ansøgning til bestyrelsen, gives tilladelse til beplantning af forårsløg og lign. som ikke hindrer almindelig almen nyttig benyttelse.

De grønne arealer udenfor Ejerlavets område

Se leveregler for Grundejerforeningen