Som skrevet i nyhedsbrevet udsendt den 4. januar, så havde bestyrelsen opfordret til nedsættelse af en “social komite”. Lisa Børglum tog resolut opgaven til sig og indkaldte til møde den 20. januar 2014. På mødet var der et helt fantastisk …

Kildebjergs Sociale komite Read More »

Gadebelysningen i området vedligeholdes af Skanderborg Kommune, og de har entreret med Østjysk Energi. Hvis der observeres skadede gadelamper eller lamper der ikke lyser, så bedes du fejlmelde disse lamper direkte til Østjysk Energi via formularen på deres hjemmeside. Bemærk at …

Gadebelysning i området Read More »

Det er med beklagelse at vi må meddele at vi har haft problemer med det bookingsystem som anvendes til Skovhytten i Siim Skov. Vi har arbejdet på at løse nogle problemer som var skabt af en opgradering ved udbyderen som …

Booking af Skovhytten Read More »

I Maj 2012 har Grundejerforeningen indgået aftale med Skanderborg Kommune og KM Maskiner vedr. levering af vedligeholdelsesydelser til Grundejerforeningen. Foreningen hjemkøber i 2012 samlet set 5 ydelser, hvor serviceniveauet er fastsat som følger: Ydelse 1: Snerydning og glatførebekæmpelse Skanderborg kommune …

Serviceniveau Read More »

Nedenstående vejledning er lavet til brug for dig der vi uploade billeder eller pdf’er til brug i egne artikler. Log på backend: http://www.kildebjerg.net/administrator (kræver rettigheder) Start “Media Manager” Klik på mappen “Stories” Klik på mappen som din fil skal ligge …

Upload af filer og brug af disse i artikler Read More »