Referat fra Generalforsamlingen for “Ejerlavet for delområde I-J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”

Generalforsamlingen afholdtes ved bord-bænkesættet på plænen foran Rugaards Skovvej 10, 8680 Ry søndag den 21. oktober 2018 kl. 15.00

Regnskab 2017-2018

Budget 2018

Referat 2018

Vedtægter for Ejerlav I-J

Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for Grundejerforeningen Kildebjerg Ry Beboelse Vest samt for grundejerforeningens tilknyttede ejerlav.

Grundejerforeningen Kildebjerg Ry Beboelse Vest omfatter følgende områder:

grundejerkort_lille

Hvert område styres af et “Ejerlav” hvis primære formål er at tage sig af vejvedligehold. Ejerlavene er medlemmer af Grundejerforeningen.

Hjemmesiden er foreningens primære kommunikationsredskab og benyttes tillige af Ejerlav I-J, K og L. Jævnfør vedtægterne i Grundejerforeningen og Ejerlavene er det tilladt at indkalde til generalforsamling per mail. Som beboer i Kildebjerg Ry Beboelse Vest skal du derfor lavet et login til denne side og derefter sikre at din e-mail er opdateret. Med dit login vil du kunne finde kontaktinformation på dine naboer.

Det vil alene være stemmeberettigede i Grundejerforeningen og Ejerlavene der kan oprette en konto på siden. Bestyrelsen af Grundejerforening og Ejerlav forbeholder sig ret til ikke at give adgang.

Etiket: ,

Kontakt

Grundejerforeningen Kildebjerg Ry Beboelse Vest

c/o ?
bestyrelse@kildebjerg.net
??????
DK-8680 Ry

CVR: 33288409

Ejendomsmæglere bedes kontakte Ejerlav!

Ejerlavet for delomr. H+O1 i Kildebjerg Ry Beb. V.

Ejerlavet er ikke etableret, men skal have to medlemmer. Østjysk Bolig og Nida Byg

c/o ??????
???????????
DK-8680 Ry

CVR-nr. ??????

Ejerlavet for delomr. I-J i Kildebjerg Ry Beb. V

c/o Brian Krogh Jensen
Rugaards Skovvej 16
DK-8680 Ry

CVR-nr. 33537700

Ejerlavet delområde K i Kildebjerg Ry Beboelse Vest

c/o Luis Call Bendt 
Kildebjerg Skovvej 11
DK-8680 Ry

CVR-nr. 33558228

Ejerlavet for delomr. L i Kildebjerg Ry Beboelse V

c/o ??????
???????????
DK-8680 Ry

CVR-nr. 33547013

Ejerlavet for delomr. M1 i Kildebjerg Ry Beboelse V

c/o Anders Bertram
Kildebjerg Skovvej 82
DK-8680 Ry

CVR-nr. 33547013

 

Indførelse af digital post fra det offentlige

I de her dage skifter det offentlige fra “analog post” til ren “digital post”. For de af os der arbejder i regi af grundejerforening og ejerlav betyder det at vi skal lade os registrere på virk.dk, og derefter ansøge om en digital signatur (NemID) ved Nets.

Virk.dk drives af Erhvervsstyrelsen, og gør i praksis det at de tildeler foreningen et CVR nummer. Dette er (næsten) en ren formalitet idet både Grundejerforening og Ejerlav er frivillige foreningen. At lade sig registrere som forening betyder ikke at regler for at svare moms pludseligt ændrer sig. Hvis ikke dit Ejerlav allerede har et CVR-nummer, så skal en tegningsberettiget medlem af bestyrelsen foretage registrering på dette link. Når foreningen først er registreret, så skal denne bekræftes hvert tredje år på virk.dk.

Digital signatur (NemID) er en forudsætning for at foreningen kan modtage digital post. Som forening har man pligt til at være klar til at modtage post fra det offentlige per 1/11 2014. Det er ganske problemfrit at oprette digital signatur, og det kræver ikke synderlige IT færdigheder at oprette en aftale for hele foreningen ved Nets. Oprettelse sker på dette link. Den pågældende person der opretter aftalen ved Nets, bliver NemID administrator. Rent praktisk betyder det at vedkommende vil modtage foreningens post i en ny e-boks, men også at vedkommende kan oprette andre brugere via Nets selvbetjening. Som minimum bør formand og kasserer være oprettet. Selvbejeningen findes på dette link. Opgaven med at administrere foreningens NemID, tildele adgang til e-boks og hjælpe andre med at få digital signatur til at virke, kræver gode IT færdigheder!!!

NemID administratorer

Grundejerforening: Brian Krogh Jensen

Ejerlav I-J: Brian Krogh Jensen

Kildebjergs Sociale komite

Som skrevet i nyhedsbrevet udsendt den 4. januar, så havde bestyrelsen opfordret til nedsættelse af en “social komite”. Lisa Børglum tog resolut opgaven til sig og indkaldte til møde den 20. januar 2014. På mødet var der et helt fantastisk fremmøde, for Jane Gadeberg, Rikke Jespersen, Lene Birk Nielsen, Marianne Rohde, Helle Vidriksen og Jon Risvig deltog sammen med Lisa Børglum.

Læs mere ›

Top