Kategori: Grundejerforening

Ejerlavene på Kildebjerg er organiseret i en grundejerforening. Således er beboerne IKKE direkte medlemmer af grundejerforeningen.

Referat fra generalforsamling i “Grundejerforeningen Kildebjerg Ry Beboelse Vest”

Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for Grundejerforeningen Kildebjerg Ry Beboelse Vest samt for grundejerforeningens tilknyttede ejerlav. Grundejerforeningen Kildebjerg Ry Beboelse Vest omfatter følgende områder: Hvert område styres af et “Ejerlav” hvis primære formål er at tage sig af vejvedligehold. Ejerlavene er medlemmer

Etiket: ,

Kildebjergs Sociale komite

Som skrevet i nyhedsbrevet udsendt den 4. januar, så havde bestyrelsen opfordret til nedsættelse af en “social komite”. Lisa Børglum tog resolut opgaven til sig og indkaldte til møde den 20. januar 2014. På mødet var der et helt fantastisk

Gadebelysning i området

Gadebelysningen i området vedligeholdes af Skanderborg Kommune, og de har entreret med Østjysk Energi. Hvis der observeres skadede gadelamper eller lamper der ikke lyser, så bedes du fejlmelde disse lamper direkte til Østjysk Energi via formularen på deres hjemmeside. Bemærk at

Serviceniveau

I Maj 2012 har Grundejerforeningen indgået aftale med Skanderborg Kommune og KM Maskiner vedr. levering af vedligeholdelsesydelser til Grundejerforeningen. Foreningen hjemkøber i 2012 samlet set 5 ydelser, hvor serviceniveauet er fastsat som følger: Ydelse 1: Snerydning og glatførebekæmpelse Skanderborg kommune

Top