Kategori: Grundejerforening

Ejerlavene på Kildebjerg er organiseret i en grundejerforening. Således er beboerne IKKE direkte medlemmer af grundejerforeningen.

Velkommen til hjemmesiden for Grundejerforeningen Kildebjerg Ry Beboelse Vest samt for grundejerforeningens tilknyttede ejerlav. Grundejerforeningen Kildebjerg Ry Beboelse Vest omfatter følgende områder: Hvert område styres af et “Ejerlav” hvis primære formål er at tage sig af vejvedligehold. Ejerlavene er medlemmer …

Velkommen Read More »

Etiket: ,

Som skrevet i nyhedsbrevet udsendt den 4. januar, så havde bestyrelsen opfordret til nedsættelse af en “social komite”. Lisa Børglum tog resolut opgaven til sig og indkaldte til møde den 20. januar 2014. På mødet var der et helt fantastisk …

Kildebjergs Sociale komite Read More »

Gadebelysningen i området vedligeholdes af Skanderborg Kommune, og de har entreret med Østjysk Energi. Hvis der observeres skadede gadelamper eller lamper der ikke lyser, så bedes du fejlmelde disse lamper direkte til Østjysk Energi via formularen på deres hjemmeside. Bemærk at …

Gadebelysning i området Read More »

I Maj 2012 har Grundejerforeningen indgået aftale med Skanderborg Kommune og KM Maskiner vedr. levering af vedligeholdelsesydelser til Grundejerforeningen. Foreningen hjemkøber i 2012 samlet set 5 ydelser, hvor serviceniveauet er fastsat som følger: Ydelse 1: Snerydning og glatførebekæmpelse Skanderborg kommune …

Serviceniveau Read More »